CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/06/2024 19:08 - Người đăng bài viết: quantri
UBND HUYỆN NÚI THÀNH
TRƯ­­­ỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ
 
Số:  38 /KH-THHVT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
Tam Sơn, ngày  27  tháng  09   năm 2023
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường
theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT
Năm học 2023-2024

 
 
 

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT Ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 08/8/2023  của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 1841/SGDĐT-GDTH ngày 15/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023-2024;
Căn cứ Công văn số 176/PGDĐT-TH ngày 05/9/2023 của Phòng GDĐT Núi Thành V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp tiểu học năm học 2023-2024;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2023-2024 của trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ,
Trường  Tiểu học Hoàng Văn Thụ xây dựng kế hoạch thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường theo Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2023-2024 như sau:
I. Mục đích yêu cầu
Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát, đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.
Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.
Công khai  của cơ sở giáo dục theo định hướng nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy tính dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong  quản lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả giáo dục.
II. Nội dung thực hiện
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
- Cam kết chất lượng: thực hiện chương trình giảng dạy; công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh; những yêu cầu về thái độ học tập của.
- Cam kết chất lượng: thực hiện chương trình giảng dạy; công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh; những yêu cầu về thái độ học tập của học sinh; điều kiện CSVC nhà trường cam kết phục vụ tốt cho học sinh (phòng học tập, thiết bị, tin học...); các hoạt động hỗ trợ cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh; tình hình đội ngũ CB - GV - NV và phương pháp quản lí nhà trường; kết quả học lực, hạnh kiểm; sức khỏe học sinh trong trường; khả năng tiếp tục học tập của học sinh (đính kèm biểu mẫu số 06).
- Chất lượng giáo dục thực tế: kết quả đánh giá về năng lực, phẩm chất học sinh cuối năm học tính theo từng khối lớp; số học sinh đạt giải trong các hội thi, giao lưu các cấp; tỉ lệ học sinh được công nhận Hoàn thành chương trình Tiểu học…, số học sinh nam, nữ từng khối lớp.
- Kết quả công tác kiểm tra nội bộ chất lượng giáo dục của nhà trường: kế hoạch tổ chức kiểm tra, báo cáo tự đánh giá…
2. Công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
- Cơ sở vật chất: về số lượng và diện tích các phòng học, phòng chức năng, sân chơi bãi tập được tính bình quân trên một học sinh; tổng số thiết bị phục vụ dạy học được tính bình quân trên một lớp; số lượng máy vi tính; khu nhà vệ sinh; nguồn nước sinh hoạt; nguồn điện ánh sáng; kết nối thông tin mạng ADSL, tường rào bảo vệ trường (đính biểu mẫu số 07).
- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo, tổng số CB-GV-NV, hình thức tuyển dụng (biên chế, hợp đồng làm việc).
- Số lượng giáo viên, CBQL và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng
3. Công khai thu chi tài chính:
- Tình hình tài chính của nhà trường: công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về ngân sách và có sự đóng góp của nhân dân; Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/03/2005 của Bộ tài chính về ngân sách nhà nước hỗ trợ.
- Các khoản thu khác .
- Các khoản chi theo từng năm học như: chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, chi tham quan học tập; mức thu nhập của giáo viên, CBQL (mức cao nhất, mức thấp nhất), chi thường xuyên, chi đầu tư sửa chữa, mua sắm.
- Kết quả thực hiện chính sách về trợ cấp hàng năm và miễn, giảm học phí cho học sinh thuộc các đối tượng chính sách xã hội (đính kèm bảng thống kê, báo cáo chi tiết).
III. Hình thức, địa điểm, thời điểm công khai
- Tổ chức công khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường, công khai trên trang Web của trường, các biểu mẫu công khai được niêm yết ở phòng Hội đồng giáo viên, bảng tin của trường để thuận tiện cho mọi người theo dõi.
- Công khai trên đài truyền thanh xã trước các kỳ tuyển sinh, sơ kết, tổng kết.
- Công khai thông qua họp phụ huynh học sinh, họp hội đồng nhà trường.
- Công khai qua các báo cáo sơ kết, tổng kết.
* Thời điểm công khai: Tháng 9 (đầu năm học), tháng 01( sau sơ kết học kỳ I và tháng 6 (cuối năm học) và các thời điểm có sự thay đổi về các số liệu trong các biểu mẫu công khai.
IV. Thực hiện 4 kiểm tra
- Ban thanh tra nhân dân dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn cơ sở thường xuyên kiểm tra việc phân bổ ngân sách nhà nước cấp chi phục vụ cho công tác dạy và học của nhà trường, kinh phí chi cho hoạt động chuyên môn, kinh phí chi cho mua sắm dụng cụ phục vụ trong nhà trường, kinh phí chi cho việc mua bổ sung tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên...
- Ban thanh tra nhân dân dưới sự chỉ đạo  của BCH Công đoàn cơ sở: Kiểm tra các khoản thu đóng góp tự nguyện của phụ huynh học sinh nộp kịp thời về nhà trường tránh tình trạng để tồn đọng tại người thu.
- Ban thanh tra nhân dân dưới sự chỉ đạo của BCH Công đoàn cơ sở:
Kiểm tra về chi ngân sách, chế độ cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên, chế độ nâng lương và các khoản phụ cấp (nếu có).
- Ban thanh tra chuyên môn dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường kiểm tra chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh theo định kỳ, theo lịch kiểm tra định kỳ trong năm.
V. Tổ chức thực hiện
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
- Báo cáo kết quả thực hiện quy chế khai của năm học 2022 - 2023 và Kế hoạch triển khai quy chế công khai của năm học 2023-2024 trước 30/9/2023.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường, của các cấp.
- Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng các hình thức sau đây:
+ Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.
+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét.
+ Đưa lên trang thông tin điện tử của nhà trường.
Trên đây là kế hoạch thực hiện Qui chế công khai trong nhà trường theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2023-2024.
 
Nơi nhận:
- Các tổ CM;
- Lưu: VT.
  HIỆU TRƯỞNG
 
 
Trần Thị Hoàng Nguyệt
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Hoàng Nguyệt
Nguồn tin: Trường TH Hoàng Văn Thụ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Trường TH Hoàng Văn Thụ

Giới thiệu Nhà trường

    Tổng số cán  bộ giáo viên, nhân viên: 35.  - Hiệu trưởng: Trần Thị Hoàng Nguyệt .  - Phó Hiệu trưởng: Đặng Ngọc Vĩnh   - Tổng phụ trách đội: Nguyễn Thị Hoàng Trinh  

Điều hành công việc

          
      Văn bản                   Kết quả học tập

       
Lịch công tác              Thời khóa biểu

       
Tư liệu tham khảo          PM  tiện ích

 

Liên kết
Thành viên đăng nhập

Thăm dò ý kiến

Theo bạn website Trường TH Hoàng Văn Thụ?

Giao diện đẹp.

Nội dung phong phú.

Cập nhật thông tin nhanh.

Tất cả các ý kiến trên.

Văn bản mới nhất

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 508
  • Hôm nay: 43532
  • Tháng hiện tại: 3332630
  • Tổng lượt truy cập: 193729719

Thành viên đăng bài


Tin tức giáo dục
https://truonghoc.edu.vn/
   
© Copyright Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 
Địa chỉ: Xã Tam Sơn - huyện Núi Thành - Quảng Nam - ĐT: 02353.544656