Tổng số cán  bộ giáo viên, nhân viên: 35.
  - Hiệu trưởng: Trần Thị Hoàng Nguyệt .
  - Phó Hiệu trưởng: Đặng Ngọc Vĩnh 
  - Tổng phụ trách đội: Nguyễn Thị Hoàng Trinh
  
 
   
© Copyright Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 
Địa chỉ: Xã Tam Sơn - huyện Núi Thành - Quảng Nam - ĐT: 02353.544656