Tổng số cán  bộ giáo viên, nhân viên: 42.
  - HIỆU TRƯỞNG:        Mai Văn Lực .
  - Phó hiệu trưởng 1: Đặng Ngọc Kiểm - Phụ trách chuyên môn
  - Phó hiệu trưởng 2: Trần Thị Hoàng Nguyệt - Phụ trách NGLL+Phổ cập.
  - Tổng phụ trách đội: Nguyễn Thị Tuyết Huyên.
  - 
 
   
© Copyright Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 
Địa chỉ: Xã Tam Sơn - huyện Núi Thành - Quảng Nam - ĐT: 02353.544656