LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2015

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2015
Lịch tháng 8/2015
Lịch tháng 8/20
- 8,9/8: Học chính trị hè tại UBND xã Tam Thạnh.
- 13-15 tháng 8: Tập huấn chuyên môn tại TH Võ Thị Sáu( BGH+ TTCM)
- 19/8: Họp nhóm TT 
- 20/8: Tập huấn chuyên môn tại trường( BGH+ GV)
- 21/8: Vận chuyển bàn ghế và Thư viện, TB.
- 24/8: Tập trung học sinh.
- 27/8: Họp Phụ huynh học sinh theo kế hoạch.

Tác giả bài viết: Hiệu trưởng