Giải ô số

Giải ô số
Giải ô số có thưởng. phần thưởng là 1 ...........
          2      
  9     6     1  
3   5       9   4
    9           2
  7     8     6  
4           3    
5   2       7   3
  1     9     8  
      7          
Quy luật: Điền vào các ô còn trống sao cho mỗi hàng, mỗi cột đều chứa 9 con số (không lặp lại) từ 1 đến 9.