Thể lệ cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên ,Nhi đồng tỉnh QN

Thể lệ cuộc thi

UBND TỈNH QUẢNG NAM

BTC CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỐNG, NHIỆM KỲ 2012 - 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

 


THỂ LỆ

CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ VI, NĂM 2012- 2013

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  138  /QĐ-BTCCT ngày 19 / 9 /2012 của

 Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Nam,

nhiệm kỳ 2012 - 2017)

 

Điều 1. TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Nam lần thứ VI, năm 2012- 2013 (gọi tắt là Cuộc thi ) nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Nam, hướng các em vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, thực hiện ước mơ trở thành nhà sáng chế tương lai.

Điều 2. BAN TỔ CHỨC, CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC

2.1. Ban Tổ chức, gồm đại diện các cơ quan

- Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam;

- Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam;

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam;

- Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam;

- Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam;

- Báo Quảng Nam.

2.2. Cơ quan thường trực

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Tất cả thanh thiếu niên, nhi đồng từ 6 đến 19 tuổi (trong độ tuổi có ngày sinh từ 15/7/1994 đến 15/7/2007 ) đang học tập và lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đều có quyền dự thi. Khuyến khích các em nhỏ tuổi hơn, biên giới, hải đảo, dân tộc ít người tham gia Cuộc thi.

Điều 4. LĨNH VỰC DỰ THI

Các mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực sau đây:

4.1. Đồ dùng dành cho học tập;

4.2. Phần mềm tin học;

4.3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

4.4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

4.5.  Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế;

Điều 5. YÊU CẦU VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI DỰ THI

 5.1 Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng.

 5.2 Giải pháp dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải được thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi.

5.3  Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ các vật liệu, nguyên liệu sẵn có trong cuộc sống hằng ngày, khuyến khích sử dụng các “phế liệu”  trong sinh hoạt gia đình, học tập, trường lớp, sản xuất để làm ra vật dụng, các mô hình hữu ích, dụng cụ đa năng, các thiết bị máy móc, rô bốt, thiết bị tự động hóa, mô hình thông minh, sản phẩm tin học trong các lĩnh vực nêu tại Điều 4 của Thể lệ này.

5.4. Các mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh kèm theo, Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng.

Điều 6. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ THI

6.1. Người dự thi phải nằm trong độ tuổi quy định tại Điều 3 của Thể lệ này.

6.2.  Người dự thi có thể là cá nhân, tập thể, nhóm. Trường hợp có nhiều tác giả tham gia, chỉ được ghi tối đa 03 tác giả ( mỗi tác giả có đóng góp trên 30%).

6.3. Người dự thi được quyền nhờ người khác làm sản phẩm trên cơ sở ý tưởng sáng tạo của mình (trừ Phần mềm tin học ).

Điều 7. HỒ SƠ DỰ THI

Hồ sơ gồm có:

7.1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (đảm bảo theo mẫu 1). Khuyến khích bản đánh máy và trình bày trên khổ giấy A4.

7.2. Bản thuyết minh (đảm bảo theo mẫu 2): trình bày rõ ràng, chi tiết, kèm theo hình ảnh mô hình minh họa. Khuyến khích bản đánh máy và trình bày trên khổ giấy A4.

7.3. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn.

7.4. Ảnh tác giả: 02 ảnh 4 cm x 6 cm, (ghi rõ họ tên ở mặt sau)

7.5. Bản sao giấy khai sinh người dự thi.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Cuộc thi khuyến khích các tác giả gửi bản mềm đánh máy vi tính (gồm phần phiếu đăng ký dự thi và bản thuyết minh) qua địa chỉ mail: qnalhh@yahoo.com.

Điều 8. GIẢI THƯỞNG

Cơ cấu giải thưởng, tối đa:

- 01 Giải đặc biệt, mỗi giải tiền thưởng: 5.000.000 đồng

- 05 Giải Nhất, mỗi giải tiền thưởng: 3.000.000 đồng (mỗi lĩnh vực được xét 01 giải)

- 10 Giải Nhì, mỗi giải tiền thưởng: 2.000.000 đồng (mỗi lĩnh vực được xét 02 giải)

- 10 Giải Ba, mỗi giải tiền thưởng: 1.500.000 đồng (mỗi lĩnh vực được xét 02 giải)

- 20 Giải Khuyến khích, mỗi giải tiền thưởng: 1.000.000 đồng (mỗi lĩnh vực được xét 04 giải).

Danh sách các mô hình, sản phẩm đoạt giải được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam www.qnausta.com.vn trong vòng 10 ngày,  nếu có sự tranh chấp về quyền tác giả, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận giải.

Các tác giả đạt giải được nhận: Giấy công nhận của Ban Tổ chức, tiền thưởng, biểu trưng Cuộc thi.

Điều 9. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ

9.1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi thanh thiếu niên, nhi đồng cấp huyện, thành phố trên cơ sở đề nghị của Phòng Giáo dục và Đoàn TNCSHCM các huyện, thành phố.

9.2. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thành phố có nhiệm vụ triển khai Thể lệ của Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh (không ban hành Thể lệ Cuộc thi cấp huyện); tổ chức tiếp nhận, sơ tuyển mô hình, sản phẩm gửi dự cấp tỉnh;

Thành phần và nhiệm vụ cụ thể của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thành phố theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh;

Điều 10. CHẤM GIẢI VÀ XẾP GIẢI

10.1. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh thành lập Hội đồng chấm giải theo từng lĩnh vực dự thi theo Quy chế chấm thi được Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành.

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh tiến hành xếp giải trên cơ sở kết quả chấm điểm của Hội đồng chấm thi.

10.2. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thành phố không tổ chức chấm giải.

Điều 11. THAM GIA CUỘC THI TOÀN QUỐC

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh quyết định lựa chọn các mô hình, sản phẩm (gồm các mô hình, sản phẩm đạt giải và các mô hình, sản phẩm có chất lượng) gửi dự thi Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

Điều 12. KHEN THƯỞNG

12.1. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh tặng Giấy khen tác giả nhỏ tuổi nhất, tác giả có hoàn cảnh đặc biệt, vùng núi, vùng sâu, vùng xa.

12.2. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh quy định tiêu chí, hình thức khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Cuộc thi ở đơn vị, địa phương mình.

12.3. Các tác giả đạt giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 9 (2012 - 2013) được Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen, được Ban Tổ chức Cuộc thi giới thiệu xét tặng giải thưởng Ươm mầm tài năng do Báo Quảng Nam tổ chức.

12.4  Các tác giả có mô hình, sản phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 9 (2012 - 2013) được Ban Tổ chức Cuộc thi đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đi nhận giải thưởng do Ban Tổ chức Cuộc thi toàn quốc tổ chức.

Điều 13. THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ TRAO GIẢI

13.1. Thời gian tổ chức Cuộc thi từ tháng 07/2012 đến tháng 7/2013.

13.2. Phát động Cuộc thi: Tháng 07/2012.

13.3. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 15/6/2013.

13.4. Thời gian tổng kết và trao giải cấp tỉnh: Trước 10/7/2013

13.5. Thời gian gửi dự thi toàn quốc: Trước ngày 15/7/2013.

Điều 14. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ DỰ THI

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thành phố tổng hợp mô hình, giải pháp và nộp tại:

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: 175 Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam,

ĐT: 0510.3810273 - 0510.3601628

Email: qnalhh@yahoo.vn;    Website: www.qnausta.com.vn

( Trường hợp cần thiết, mô hình, giải pháp được nộp trực tiếp tại địa chỉ trên)

Ban Tổ chức Cuộc thi không hoàn trả lại hồ sơ và sản phẩm dự thi.

Điều 15. BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Khi các mô hình, sản phẩm dự thi có nhu cầu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn cho các tác giả đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành.

ĐIỀU 16. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

        

                   16.1. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có trách nhiệm:

 

-  Xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi; chủ trì và phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền vận động học sinh các trường học và thanh thiếu nhi trong tỉnh tham gia.

- Tiếp nhận các mô hình, sản phẩm dự thi và gửi các mô hình, sản phẩm đạt giải dự thi Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc; trình Ban Tổ chức Cuộc thi thành lập Hội đồng chấm giải thưởng, tổ chức Lễ Tổng kết Cuộc thi.

 16.2. Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Quảng Nam là thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm chỉ đạo ngành giáo dục, tổ chức Đoàn các cấp toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các học sinh tham gia.

16.3. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp huyện, thành phố có nhiệm vụ triển khai Thể lệ Cuộc thi của Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh, vận động, hướng dẫn các em trên địa bàn tham gia; sơ tuyển mô hình, sản phẩm gửi dự thi cấp tỉnh.

 16.4. Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam là thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Điều 17. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thể lệ này được Ban Tổ chức Cuộc thi thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào chưa hợp lý, cơ quan thường trực tổng hợp và trình Trưởng Ban Tổ chức xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

 

 

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH

Phạm Ngọc Sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh 3x4

Mẫu 1

PCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI

SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH QUẢNG NAM

LẦN THỨ VI, NĂM 2012-2013

 

    Kính gửi:      BAN TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG  TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ VI, NĂM 2012-2013

 

Tôi tên là:..................................................................................nam,nữ.................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:..............................................................Dân tộc………………………………................

Hiện đang học lớp:......... .Trường....................................................................Niên khóa……………..................

Hộ khẩu thường trú:..............................................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:......................................................................................................................................................

Điện thoại:......................................................................Email:.............................................................................

Họ và tên bố:.......................................................Nghề nghiệp:.........................Điện thoại……………………...

Họ và tên mẹ:.......................................................Nghề nghiệp:.........................Điện thoại……………………..

Họ và tên người đỡ đầu (nếu không có bố, mẹ):...................................................................ĐT…………….......

Là tác giả của công trình:.....................................................................................................................................

Danh sách đồng tác giả:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Lớp, trường

Quê quán

Ký tên

1

 

 

 

 

 

 

Thuộc lĩnh vực: (Thuộc lĩnh vực nào thì đánh dấu x vào ô [ ]

- Đồ dùng dành cho học tập                                                                     [ ]   

- Phần mềm tin học                                                                                         [ ]

- Sản phẩm thân thiện với môi trường                                         [ ]

- Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em                                 [ ]

- Bào vệ môi trường và phát triển kinh tế                                     [ ]

Hồ sơ gồm có: (Đánh dấu x vào ô [ ])

- Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi                                                              [ ]      

- Bản thuyết minh                                                                                           [ ]    

- Mô hình, sản phẩm                                                                                    [ ]                      

- Ảnh tác giả (Mỗi tác giả kèm 02 ảnh 4 cm x 6 cm, ghi rõ họ tên)          [ ] 

- Giấy khai sinh ( bản photocopy)                                                                [ ]

Tôi (chúng tôi) xin được tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Nam lần thứ 6, năm 2012-2013. Tôi xin cam đoan công trình của tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và chịu trách nhiệm về những nội dung trình bày trong phiếu này. Tôi sẽ không yêu cầu lấy lại hồ sơ, mô hình và sản phẩm đã tham gia dự thi.

Xin trân trọng cảm ơn.

                                                           Ngày         tháng        năm 2013                                                                            

                                                         Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả

                                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 
 

Mẫu 2

 

 


BẢN THUYẾT MINH

MÔ HÌNH SẢN PHẨM  THAM DỰ CUỘC THI

 

  1. Tên mô hình sản phẩm dự thi: .....................................................................
  2. Tên tác giả:…………………………………………………………………

Đồng tác giả:

  1. Địa chỉ Lớp, trường:………………………………………………………..
  2. Thuyết minh tính mới, tính sáng tạo, ý tưởng của người dự thi:

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

  1. Các vật liệu làm ra sản phẩm:

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

4. Nguyên lý hoạt động (nếu có):

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

(Phần thuyết minh là phần bắt buột, cần ghi chi tiết, rõ ràng, minh họa hình vẽ nếu có về mô hình sản phẩm dự thi)

 

                                                             Ngày        tháng       năm

                                                           Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả

                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)